Seuraavaa opekokousta tässä mietin

Uuteen toimintakulttuuriin tottuminen ja   sen omakseen tunteminen vaatii tai on vaatinut jokaiselta nuorelta ja aikuiselta innostusta uuteen ja runsaasti toistoja, yhtälailla tukea ja koulutusta, uuteen perehdytystä ja yhteistä pohdiskelua so. aikaa ja energiaa sekä pienten askelten politiikkaa.

Onneksi näyttää siltä, että tieto- ja viestintätekniikan käyttö meillä alkaa olla kaikissa aineissa vakiintunutta. Opettajat ovat löytäneet aineelleen ja itselleen sopivia alustoja ja työtapoja. Lukiolaiselle moninaisuus tietää useita alustoja ja erilaisia ympäristöjä, mutta aina ovat eri opettajat käyttäneet erilaisia tapoja opettaa ja ohjata oppimista eikä alustojen käyttö eronne kovin suuresti toisistaan. Opettaja ja opo ja tietysti digi-tutorit auttavat perehdytyksessä ja käytössä. Prosessi ei taida päättyä. Se muuntautuu hieman kaiken aikaa  – mukana olijat tarvitsevat  joustavan otteen oppimiseensa ja ohjaamiseensa.

Jokin aika sitten sain kuulla Miikka Salavuota ja ehkä juuri siksi  nyt mietin, miten saada entistä enemmän omistajuutta ja kiinnostusta, kriittistä ajattelua ja syvällistä läsnäoloa kursseille. Voiko arvioinnilla vaikuttaa asiaan? Joskus tuntuu siltä, että arviointiin viime kädessä kaikki palautuu. Jos kurssien opiskelun jatkuvaan havainnointiin ja  opiskelijan itsereflektioon liittää  toisten ryhmäläisten auttamisen, uusien ideoiden esittämisen, hyvän työskentelykulttuurin ylläpitämisen, muilta oppimisen ja oman osaamisen jakamisen, niin minkälaisena vaikutus näkyy kurssin aikana? Luulisi ainakin, ettei sen jälkeen löysä oleminen enää kiinnosta ketään :- )

Ja vielä jos pohditaan, miten sosiaaliseen median keskusteluihin saadaan lisää syvyyttä, niin otamme askeleen  taas eteenpäin.

Marjut Kleemola
Lukion rehtori

Mainokset